Osaava Verme

Yhteystiedot

HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu
lkka Uronen
Projektipäällikkö
050 572 0343
ilkka.uronen@haaga-helia.fi
Airi Granlund
Koulutusassistentti
040 4887342
airi.granlund@haaga-helia.fi
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Esa Inget
Täydennyskoulutuspäällikkö
esa.inget@hamk.fi
040 587 9886
Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Santtu Hartikainen
Koulutussuunnittelija
040 8256330
santtu.hartikainen@jamk.fi
Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
Hanna Ilola
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö 
050 407 2580
hanna.ilola@tamk.fi
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Aila Paaso
aila.paaso@oamk.fi
050 0180361
Säde-Pirkko Nissilä
sade-pirkko.nissila@oamk.fi
050 5878086
Helsingin yliopisto
Marianne Ropponen
050-5955345
marianne.ropponen@helsinki.fi
Leena Keskinen
leena.keskinen@helsinki.fi
Turun yliopisto
Susanne Leväniemi
Koulutussihteeri
02 333 7160
050 5725171
susanne.levaniemi@utu.fi
Pohjois-Suomen klusteri - Lapin yliopisto, Oulun yliopisto
Janette Tolppi
Koulutuspäällikkö
janette.tolppi@ulapland.fi
040 4844135
Itä-Suomen yliopisto
Pertti Väisänen
Koulutuksen tieteellinen johtaja
puh. 050 3661478
pertti.vaisanen@uef.fi
Åbo Akademi
Camilla Forsberg
Planerare
camilla.forsberg@abo.fi
050 3630996
Väli-Suomen klusteri - Jyväskylän yliopisto, 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius,Tampereen yliopisto
Hannu Heikkinen
Professori
050 342 1346
hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi
Ilona Markkanen
Projektitutkija
0400 614873
ilona.markkanen@jyu.fi