Opesaaoppia.fi

Video

Lyhyesti

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen yhteisestä aloitteesta käynnistettiin syksyllä 2014 selvitystyö uusien opettajien työhöntulovaiheen käytänteiden kehittämiseksi. Tehtävänannon mukaan tavoitteena on tehdä ehdotus opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon kehittämiseksi Suomessa. Selvitys perustuu aikaisemmin tehtyyn tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoimintaan Suomessa ja ulkomailla. Työssä kartoitetaan käytössä olevia erilaisia malleja ja toimintamuotoja, joiden pohjalta tuotetaan ehdotus siitä, kuinka opettajien koulutus ja työuran alkuvaiheen osaamisen kehittäminen voitaisiin järjestää Suomessa laadukkaasti ja kustannustehokkaalla tavalla. Tällöin opettajien perus- ja täydennyskoulutus, työhöntulovaiheen (induktiovaiheen) tuki ja jatkuva osaamisen kehittäminen muodostavat luontevan jatkumo.

Selvitystyöryhmä

Hannu L.T. Heikkinen
dosentti
JYU, Koulutuksen tutkimuslaitos
hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi

Jari Aho
opettajankoulutuksen lehtori
JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
jari.aho@jamk.fi

Hanna Korhonen
projektisihteeri
JYU, Koulutuksen tutkimuslaitos
hanna.h-m.korhonen@jyu.fi

Mukana