Osaava Verme

Osaava Verme - Gruppmentorskap för nya lärare

Osaava Verme är ett samarbetsnätverk mellan lärarutbildningsinstitutioner i Finland och inkluderar både universitet som utbildar lärare och yrkeshögskolor som utbildar yrkeslärare. Det övergripande syftet med Osaava Verme är att skapa en kontinuitet mellan lärarutbildning och yrkesliv, i form av en fortlöpande helhet, som stöder lärares livslånga professionella utveckling. Mer specifikt är syftet att stöda nya lärare i induktionsfasen dvs. vid övergången från lärarutbildning till arbetsliv. Osaava Verme utgör en del av undervisningsministeriets fortbildningssatsning OSAAVA - Programmet Kunnig.

Projektet är historiskt eftersom universitetens lärarutbildningar och yrkeshögskolornas yrkeslärarutbildningar för första gången samarbetar kring frågan. Den metodologiska utgångspunkten är gruppmentorskap, som har utvecklats under ett samarbete mellan forskare vid Pedagogiska forskningsinstitutet och lärarutbildare inom Verme projektet 2008-2010. Metoden, som utvecklats med hjälp av bidrag från Arbetarskyddsfonden, tas i bruk inom Programmet Kunnig (Osaava-ohjelma) i hela landet.

Facebook

YouTube

Osaava Verme i Finland


View Osaava Verme in a larger map