Osaava Verme

Paedeia Café

Opintoja kahvitellen?

Paedeia Café tuo yhteen opettajankoulutuksen loppuvaiheessa olevat opiskelijat ja jo työssä olevat opettajat. Kurssi on opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteen syventäviä valinnaisia opintoja (”maisteriopintoja”), laajuudeltaan 7 opintopistettä. Se koostuu kahdesta toisiaan tukevasta työmuodosta: vertaismentorointi- eli verme-tapaamisista (3 op) ja koulussa toteutettavasta yhteistyöprojektista (4 op).

Verme-tapaamisissa kokemuksia, ideoita ja hiljaista tietoa jaetaan leppoisasti kahvikupin äärellä. Tapaamisia on 5-7 kertaa lukuvuoden aikana ja kahvinkeittäjänä toimii koulutettu vertaismentori.

Yhteistyöprojektissa samaan verme-ryhmään kuuluvat opettaja ja opiskelija muodostavat työparin, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä jonkin kokonaisuuden opettajan koululla. Se voi olla esimerkiksi opetusjakso, leirikoulu, luokkaretki, näytelmäprojekti tai mitä tahansa opettajan työhön kuuluvaa. Ideana on että sekä opiskelija että opettaja voivat hyötyä ja oppia yhteistyöstä.


Mitä opiskelijat ovat mieltä?

Alustavat tulokset osoittavat Paedeia Café -mallin olevan erittäin hyödyllinen opettajaksi opiskeleville. Paedeia Caféssa opiskelijat pääsevät käsiksi opettajan arkeen ja tämä on ollut erittäin merkittävä kokemus. Eräs opiskelija kuvaa kokemustaan seuraavasti:

Tapaamiset olivat voimauttavia ja tapaamisten jälkeen oli aina hyvällä mielellä. (...) Kun jollakin opettajalla oli mielen päällä jokin asia työssä, sai hän jakaa asian muulle ryhmälle ja yhdessä mietimme keinoja kuinka tilannetta voisi ratkoa. Ryhmä on myös auttanut minua kasvamaan opiskelijasta kohti työskentelevää opettajaa. Olen saanut mielenrauhan mieltä painavien asioiden käsittelyssä ja ymmärtämisessä. En pelkää enää työn haastavuutta tai työssä jaksamista, sillä olen saanut ryhmästä eväitä purkaa asiaa. Olen saanut ryhmän myötä eväitä, joiden avulla pohtia työssä jaksamistani. Tiedän etten ole ajatusteni kanssa yksin. Olen myös oppinut olemaan armollinen itselleni ja tiedän kuinka tärkeää on pyytää apua, kun sitä tarvitsee.(...) Lyhyesti voin todeta saaneeni verme-ryhmästä paljon enemmän kuin yhdestäkään tentistä tai opintotehtävästä.

 

 

paedeia-café,logo

Lisätietoja:

hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi