Osaava Verme

Mentorien koulutus

Osaava Vermessä mentoreiden koulutus on toteutettu yhteistyössä opettajankoulutusta järjestävien yliopistojen sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa vuosina 2010-2016. Koulutusta järjestettiin alueellisesti opettajakoulutuksen jatkumoajattelun hengessä.

Lukuvuonna 2016-2017 uusia mentoreita koulutetaan ainoastaan Haaga-Helian Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Aiemmin koulutetuille mentoreille tapatumia ja koulutuksia pyritään järjestetämään sekä valtakunnallisesti että aluellisesti.