Osaava Verme

Ajankohtaista

Lyhyesti

Osaava Verme pyrkii rakentamaan opettajankoulutuksesta elämänmittaista ammatillisen kehittymisen jatkumoa siten, että tutkintoon johtava koulutus ja työssä oppiminen yhdistyvät toisiinsa.

Lähtökohtana on vertaisryhmämentorointi. Menetelmä on kehitetty Suomessa suomalaiseen koulutusjärjestelmään sopivaksi. Taustalla on pitkä kehittämistyö rikkaassa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Vertaisryhmämentoroinnin kantavana ajatuksena on, että kaikki opetus- ja kasvatustyössä toimivat voivat oppia toisiltaan.

Verme on tarkoitettu erityisesti uudessa työssä aloittaville opettajille, mutta myös kokeneemmat osaajat ovat tervetulleita jakamaan ajatuksiaan ja oppimaan uutta.

YouTube

Tule verme-ryhmään!

Tule verme-ryhmään!

Verme-ryhmiä toimii ympäri Suomea. Uudet ryhmät käynnistyvät aina lukuvuoden alussa.
Haluatko mukaan? Ota yhteyttä osaavaverme@jyu.fi

Ope saa oppia

Paedeia Cafe

Osaava Verme Suomen kartalla


Näytä Osaava Verme suuremmalla kartalla

Yhteistyössä

osaava.jpg